Jan Pfeiffer
*1984

Jan Pfeiffer se narodil v roce 1984 v Praze, kde žije a tvoří. Studuje na AVU u Jiřího Příhody (Ateliér intermenidílní tvorby II.), je spoluzakladatelem a kurátorem galerie Pavilon na Malé Straně. Jan Pfeiffer vychází ve své tvorbě ze snahy o zobecnění všedních situací a jejich prožitku, přičemž jako objekt ke konfrontaci nabízí vlastní představu a způsob její dokumentace. S fotografií, videem, kresbou nebo animací zachází jako s dokumentačním nástrojem, který rozpracovává v konceptu výstav a forem prezentace.

Výchozím motivem v tvorbě Jana Pfeiffera je topos ve významu místa nebo myšlenkového schématu. Většina děl se vztahuje k určité lokalitě nebo jen k trajektorii pohybu. Někdy až schématicky přísné zacházení s tématy vede k překvapivě citlivým principům zobecnění v automatismu sdělení, které díla nesou v galerijních realizacích. Důležitá je v Pfeifferově tvorbě rezonance, kterou střet mezi záznamem a prezentací "zkoumaný objekt" vyvolává. Příkladem jsou kresby míst, na kterých ještě nikdy nebyl a předem nestudoval fotografie. Objektem je v duchu osamělosti projektů povětšinou samotný autor.

Text: Martin Mazanec

Díla umělce

Jan Pfeiffer