Michal Pěchouček – Pozdrav z Prahy
2005, video, 7 min 57 sec

Pozdrav z Prahy je součástí Pěchoučkova souhrnného DVD (Michal Pěchouček, Pater noster video stories, Galerie Jiří Švestka, 2009). V druhé kapitole je snímek zařazen společně s Tajemstvím tiché pošty a Čestnou stráží, v nichž Pěchouček zobrazil intimní vztahy mezi blízkými lidmi pomocí pohádkových motivů a zašlé poetičnosti klasické pošty (např. pohlednice v Pozdravu z Prahy či balíček v Tajemství tiché pošty).

Text: Sylva Poláková
Poslední aktualizace: 15. 10. 2010

Pozdrav z prahy