Galerie Školská 28

Kurátoři galerie:
Dana Recmanová (2002-09), Miloš Vojtěchovský (2009-12), Dana Recmanová (od 2012)

Dramaturgové a kurátoři projektů galerie:
Šedý pokoj (Miloš Vojtěchovský), ScreenLab (Martin Blažíček), Open Situations (Miloš Vojtěchovský, Dana Recmanová)

Zastoupení tvůrci:
Georgij Bagdasarov, Zbyněk Baladrán, Martin Blažíček, Michal Cáb, Filip Cenek, Klára Doležalová, Jan Dufek, Antonín Koutný, David Landa, Ján Mančuška, Alex Moralesová, Kryštof Pešek, Michal Pěchouček, Jan Prošek, Petr Stibral, Jan Šrámek, Barbora Švarcová, Viktor Takáč, Dušan Urbanec, Hana Valentová, Ondřej Vavrečka, VJ Kolouch, Veronika Vlková, Kateřina Zochová, ad.

Pražský výstavní a komunikační prostor Školská 28 si během poslední dekády vybudoval pověst galerie, v jejímž dramaturgickém plánu je dlouhodobě kladen důraz na prezentaci pohyblivého obrazu.

Její programový profil nabízel současné české i mezinárodní vizuální, audiovizuální a zvukové umění; pohyblivý obraz v něm tedy zaujímal výrazný podíl. Školská 28 se mimo jiné orientovala na mladé české audiovizuální umění a jeho živou prezentaci. Od roku 2009 byly tyto snahy realizovány především v sekci ScreenLab pod kurátorským vedením Martina Blažíčka. Obecně vzato je však prezentace pohyblivého obrazu v Komunikačním prostoru Školská 28 dlouhodobým procesem a nová sekce součástí programového kontinua, jež se v galerii začalo formovat přibližně od roku 2005. Tehdy došlo k postupnému odklonu od předchozí koncepce orientované na oblast poznávání, na umělecké, terapeutické, tvůrčí, duchovní, psychofyzické a relaxační techniky v duchu filosofie New Age, která ve Školské převládala od jejího založení Linhartovou nadací v roce 1999. Prezentaci pohyblivého obrazu v této době Linhartova společnost (do roku 2005 působící jako výkonná složka Linhartovy nadace) soustředila spíše do prostor Roxy a NoD. V roce 2005 převzalo aktivity Linhartovy společnosti o.p.s. občanské sdružení DEAI/setkání, které je od ledna 2006 výhradním realizátorem programu a které momentálně provozuje jak NoD a Roxy, tak Školskou 28. Dramaturgicky a produkčně také naplňuje projekt tvůrčích pobytů Linhartovy nadace Otevřené ateliéry v Praze Dolních Počernicích, jež kurátorka a manažerka Dana Recmanová propojila s chodem Komunikačního prostoru Školská 28. Tím byl ještě prohlouben důraz dramaturgie Školské na svobodnou konfrontaci mladých umělců z Čech i ze zahraničí.

Nová dramaturgická koncepce Dany Recmanové dala prostor k většímu žánrovému rozrůznění projektů. Kromě klasických výstav se začaly objevovat prezentace filmů a multimediálních prací, jako například v roce 2004 video tvorba Jana Dufka či promítání filmů studentů FAMU.

V dramaturgii se v této době vydělily dvě hlavní linie směřování: na předchozí koncepci navazující a edukativně zaměřená Akademie (vzdělávací programy a programy směřující k vyrovnání psychické a fyzické energie) a Studio, jehož předmětem byly umělecké a k nim doprovodné projekty, výstavy atd. a které ve své koncepci počítalo mimo jiné s projekcemi, videem a multimediálními performancemi, uměleckou intervencí a interakcí s různými elementy architektonické situace Školské 28. V průběhu roku 2005 tak již ve Školské 28 proběhla celá řada akcí audiovizuálního charakteru: filmové a site-specific performance, video a filmové projekce v rámci výstav.

V roce 2006 došlo k výraznému nárůstu podílu pohyblivého obrazu, který nalezl své místo i v programové sekci Open Situations–nepravidelných neformálních večerech věnovaných prezentaci uměleckých projektů a tvůrčích záměrů (video, instalace, performance aj.), přátelskému posezení a diskusi. Nešlo tedy o sekci orientovanou výhradně či téměř výhradně na pohyblivý obraz. Ten jako doposud prostupoval všechny sféry galerijního provozu od výstav po samostatné projekce.

Vysledovat však lze nástup dlouhodobých trendů, kterými byla zvyšující se četnost živých audiovizuálních performancí, umělecké kolaborace českých a zahraničních umělců a také cyklus Autorských večerů experimentálního filmu, jenž vznikl v kurátorské spolupráci s newyorským filmařem Henry Hillsem. Tyto koncepční posuny spojila osobnost kurátora a experimentálního filmaře Martina Blažíčka, jenž se ve vlastní tvorbě intenzivně věnuje (inter)mediální performanci a živému filmu. V roce 2009 byla pak většina akcí souvisejících s pohyblivým obrazem zastřešena v úvodu zmiňovanou programovou sekcí Screen Lab. Tato dramaturgická řada se zaměřila na různé umělecké přístupy k filmové a video projekci. V jejím rámci byly autorsky představovány projekty, které sice pracovaly s klasickou frontální diváckou orientací na promítaný obraz a s projekcí v omezeném čase, nenaplňovaly však tradiční očekávání spojená se sledováním kina–prostor zde tedy dostával experimentální film a video, live cinema či umělecké koncepty pohybující se na pomezí performing arts, dokumentu, inscenovaných projekcí a VJingu.

V této sekci se objevily jak projekty českých umělců (např. Viktor Takáč, Jan Šrámek, Ján Mančuška, Kryštof Pešek, David Možný, Zbyněk Baladrán), tak i tvůrců zahraničních a kolaborativní projekty (mj. Jamie Drouin / Dušan Urbanec). Prezentace pohyblivého obrazu se v galerii odehrávala také mimo tuto dramaturgickou řadu, od roku 2010 navíc i v rámci projektu „Šedý pokoj“. Tento alternativní výstavní (či pracovní) prostor v objektu Školská 28 o velikosti cca 30 m2 se samostatným vchodem a možností zatemnění byl pro své parametry doposud využíván například pro video či filmové projekce, zvukové instalace nebo projekty, které vyžadovaly zvláštní světelné či prostorové podmínky.

Zdroje:

  • Archiv Komunikačního prostoru Školská 28, Oficiální stránky Komunikačního prostoru Školská 28: www.skolska28.cz
  • Komunikační prostor Školská 28 (výroční zpráva 2010)
  • Multikulturní svět v rukou Linhartovy nadace. iDNES.cz, 15. února 2000
  • Linhartova nadace. Vědecko-výzkumné pracoviště AVU, centrum pro studium českého moderního a současného umění, vvp.avu.cz.
  • NOVOTNÝ, Jiří. Nevládní neziskové organizace na začátku 21. století. Acta Oeconomica Pragensia. roč. 16., č. 5, 2008. str. 57-65.
  • Obchodní rejstřík. Linhartova společnost, o.p.s.–IČO: 26166038. www.penize.cz
  • BLAŽÍČEK, Martin. Asociace Mlok. Přehled činnosti v roce 2006. 17. 11. 2006

Text: Marie Meixnerová
Poslední aktualizace: 30. 1. 2012

↓ více
Galerie Školská 28 - pohled do expozice 2